IMG-20160212-WA0005

Ketua Divisi : M Faishal Naufaldi (MSL 50)
Sekretaris Divisi : Jawa Arum Mewangi (AGH 50)

Anggota
1.Chandi Tri Akbar (AGH 51)
2.Selvi Yestika (AGH 51)
3.Ainun Oktavia (PTN 51)
4.Ummi Candra Cahyati (PTN 50)

Share